Og vi pudser fortsat vinduerne, så I kan opnå indsigt i vor udsigt!