Fra min Katederplads...
Fra min Katederplads

  Fra min katederplads……….

 

Det er et spørgsmål om viden……….Om ægget kan lære hønen!

v. (nu forhenværende) sem. Lektor Ellis Borcher

 

 

Ja, fra min katederplads skriver jeg………og det må jeg gerne……35 år ved katederet i læreruddannelsen……det giver mig en vis ”patina” – og en vis overbærenhed blandt ”ligestillede” !

Og en vis interesse blandt mine studerende!!!!

15 år ved katederet i folkeskolen…. 25 års udviklingsarbejder….Jo, jeg må da have noget på hjerte!

Der må da være en god historie !?

”Kan man overhovedet blive så gammel” ? Spørger mine studerende…..”Hvordan har du dog holdt det ud”…???? Spørger de videre…..Og så har du oven i købet været på den samme arbejdsplads…..

Har du slet ikke brug for UDVIKLING!!!????? (Jeg har åbenbart været temmelig indviklet !)

”Salige er de fattige i ånden”, sagde en klog mand engang………………….

De skulle bare vide allesammen…..De skulle bare vide, hvor utroligt givende et lærerliv er…….

”Moderne” pædagoger siger, at det er eleverne der skal arbejde….Det er IKKE læreren…..

Ydmyg og beskæmmet sætter jeg mig ved aftenstide med min lille mops (Det er altså min begavede lille hund!), som heldigvis ikke er hverken teoretiker eller pædagog, og sammen  fornemmer vi min fallit. – Jo, endnu en dag er gået, hvor jeg har arbejdet……givet det yderste af mig selv samt mit allerinderste …som jeg naivt troede også var mit allerbedste……

Om mine studerende har ”arbejdet” ????? Om de har ”svedt myelin ud af knaphullerne”……jeg aner det ikke…….Mon de var forberedte????….Det ved jeg heller ikke…..Jeg skynder mig jo professionelt at ”falde ind” i dagens fremstillinger, og hvis der er noget, der ”hikker”….så er

jeg  dagens sikkerhedsnet……Jeg er deres garanti for, at dagen går godt…….for at kammeraterne ikke mærker, hvis forberedelsen ikke er/var ”perfekt”…

Er der noget galt i det ????? Jeg er – og vil være….. mine studerendes sparringspartner………!

Ansvar for egen læring ?????……………..

Joooooo, dårlig samvittighed, har mine studerende nok af ! – De har nemlig lært lektien:

  ”Du er selv skyld i alt, hvad der går galt – og det, der gik godt, det var BARE heldigt ”

Jeg er for gammel !!!! – Jeg vil ikke være med på dén gallaj! – Undervisning er en fællessag – på godt og ondt!

Ofte desværre – mest på ondt – langt det meste af undervisningens samtale – dikteres udefra…fra individuelle som ”stor”- politiske beslutninger og hændelser.

Vore undervisningsministre ved altid bedst, hvad der er bedst for os….Mål – formål – bagmål – selvmål, produkt – kvalifikation – produktivitet – effektivitet – kompetence….. Jooooo:

”En ting er det værd, man kan få for den………………” Og…når vi nu har verdens dyreste folkeskole….så må vi vel også kræve at få noget ud af den ?????

Men dét siger jeg jer……MINE studerende er ikke ting…..jeg har dem ikke til salg…..jeg vil ikke deltage i det spil eller den auktion !

MINE studerende er unikke ….utrolige optimistiske mennesker, som trods al den snak om umulighederne  i folkeskolen, så vælger de at tage den næste generation ved hånden.

Hvorfor skal de blandt deres nærmeste hånes fordi de vil være lærere????

Hvad bilder politikkerne sig ind???? Mine studerende skulle have FORTJENSTMEDALJER!!!!!!

De er en samling optimistiske, eksperimenterende og forskende unge, som vil alt muligt godt for den næste generation!…..Og afhold jer så et øjeblik fra at sige, at det gode kan gradbøjes!!!

Kom I blot frem – og giv os (mine studerende/og mig) kritik…Men lad os først sammen tage et tilbageblik….

Hvad blev der egentlig af den ”traditionelle” og den  ”stillestående” folkeskole i min tid – hvor gik den ”forkrøblede” læreruddannelse hen, da den gik ”ud” ?

Nu er vi jo på vej – nu har vi fået 4 – fags modellen – nu er vi blevet ”faglige” !!!!??????

Godt vi blev færdige med alle de Ellis’er: multimangfoldighedsdyrkendene – oplevelses- og erfaringspædagogiske-, økosofistiske-, samfundsproblematistiske – og eksistentialistiske – lærings-fikserede naiviteter……godt vi blev ”produkt – og mål - fokuserede!

 

”Salige er de fattige i ånden”….sagde HAN !!!!

 

Hvor gik skolen hen, da den gik ud ?????????

 

På Haslev Seminarium troede vi ar vi havde et svar !

 

”Vi dyrkede aktualiteten, men nægtede at sætte kontinuiteten over styr ”!

 

”Vi ville gribe nuet – men vi ville  ikke blive offer for dets tyrani”

 

 

Denne kollektive bevidsthed fandt sit udtryk i vort logo

 

 

 

Som var turbulent ! Det afspejlede orkanens øje ! Det var skabelsens udgangspunkt i ursuppen ! Det var Treenigheden ! Det var årets gang i naturen! Det var 3 blade /faner der repræsenterende: producenter, konsumenter, nedbrydere - Det var de 3 store livsafsnit – barnealderen, voksenalderen, og alderdommen - Det var tesen om at:  ”Alting hænger sammen” – økologiens grundlov ? Det var de 3 videnskabsfilosofiske retninger: åndsvidenskaben, naturvidenskaben og samfundsvidenskabernes -  objektivisme, subjektivisme og kritisisme ! OG – det var dannelserne: Den materiale - , den formale - og den kategoriale dannelse - Måske var vort logo også et fattigt forsøg på nærvær mellem de 3 store verdensreligioner, der har udgangspunkt i samme skriftlighed: nemlig: Jødedom, Kristendom og Islam ?

 

Vi ville det hele… vort logo – lader sig tolke…det tager ikke patent på ”Vejen, Sandheden og Livet”!

Måske lod vi os hvirvle med et stykke af vejen inspireret af poesiens blå blomst – men vi havde en erkendelse af, at der må findes mange veje!

 

Vil det sige at Haslev Seminariums logo var uden mål og med ? – og derfor måtte det dø ?

Vil det sige at jeg formålsløst forsvarer min katederplads ?

 

Ja, det vil det, deri er en sandhed om ”det ubetingede gode” – om ”mulighedernes barn i mulighedernes skole”, som nogen har udtrykt det!

 

For hver gang jeg idealistisk har kæmpet for en sag – opdagede jeg, at jeg ikke havde gennemskuet den! Og når ”sagen” blev gjort til undervisningens samtales indhold og mål, blev jeg håndlanger for ”andres” sag…….

 

Men børnene i skolen og mine studerende på seminariet holdt mig på ”vejen”….

 

Hvorfor gør du således – hvorfor skal vi dette eller hint………?

Didaktisk relationstænkning…prægede vort samvær

 

Det gjaldt vores erfaringpædagogiske deweyske engagement  – med  den eksperimentelle biologi i 60’erne og i 70’erne. – (Amerikansk Science løb ganske vist uden om os),  men da faget natur - teknik dukker op i 93 er jorden gødet og det naturvidenskabelige eksperiment bliver en selvfølge i fagets basis.

I  slutningen af 70’erne – hvor forurening og angsten for ressourcemangel efter energikrisen bliver tydeligere – hvor grænser for vækst viser livets og kulturens begrænsninger – bliver økopædagogikken et vigtigt tiltag i den pædagogiske debat – og vi tror, at ”bare” vi kan tilføre verdens befolkning ”en ny global etik” – så vil verden blive bedre! – Også Seminariet bliver i løbet af 80’erne grønnere – Vores logo tager form i disse år! – Men desværre bliver også alle andre ”grønnere” – alle politiske partier med respekt for sig selv taler om ”det grønne islæt” – Og værst af alt – med 90’erne, kan man indføre særlige restriktioner, med henvisning til ”det grønne” – ”det sunde” – ”det rigtige”….osv….

Økofascismen stikker sin ækle næse frem. – En centralt besluttet ”rygepolitik” er  et eksempel på dette! Langsomt går det op for os, at der findes ikke én rigtig pædagogik! – Der findes ikke én rigtig viden. I 90’erne satser vi igen på Haslev Seminarium på en personlig tilegnet, og selvstændig værdiprioritering. Vi satser på det nære – lærer – studerende – relationen prioriteres og det gamle danske lærerbegreb: ”klasselærer” vægtes højt.

Vi vil både dybde og bredde – Vi dyrker det faglige, som det sociale og det kulturelle……………..

Hvem vover at fortælle mig, at jeg ikke var god nok til det ? Hvor er mine studerende fra alle årene?

Kik jer dog omkring!

Er de ikke dybt engagerede i skolen – i byrådet – i folketinget – i Danmarks radio, i Tivoli eller i alle sammenhænge, hvor vort samfund ”kalder” på dem!

Var de ikke ”omstillingsvillige” …”parate”??? – ”Fleksible” ? – Effektive eller manglede de faglig – pædagogiske forudsætninger ?????Er det virkelig mig og mine tidligere studerendes ”skyld” at børnene i skolen ikke kan læse….hvis det er dét de ikke kan ?

 

Hvad i alverden er det nu for pædagogiske overvejelser, der finder at 4 fag vil bibringe mine studerende en større ”faglighed”, end deres forsigtige og varsomme bekendtskab med alle skolens fag, og dermed kollegers interessefelter – Hvordan kan man tro at vejen til ”specialisering” er bedre end vejen til ”opportunisme” – tilpasning til en bred front?

Fra min katederplads ser jeg undrende til – verden er aldrig blevet bedre af, at vi pludselig fandt de vises sten - - Hvad bilder vi os ind….? Mon  vi gamle ved bedst , hvad der er bedst for næste generation?

Storpolitisk har vi vist ikke for meget at prale af.  Vi satte mål for befolkningstilvæksten og skabte en befolkningseksplosion – vi ville begrænse forureningen og skabte huller i ozonlaget, vi ville bevare regnskoven og øgede ørkenområderne – vi rettede floderne ud, for at skaffe landbrugsarealer, og lavede oversvømmelser, der ødelagde mere end vi indvandt, vi stoppede verdenskrigen og startede mængder af andre krige under forskellige ”relevante” begrundelser………og vi satser nu på…..at den enkelte skal begrænse sit CO2 – udslip….????

Jooooo – vi forstår at ”passe på vor fælles verden” !

Måske skulle vi spare på ”de klare/fælles mål” – i bevidsthed om ”den skjulte læreplan”, som vi desværre har lært alt for godt!

Måske bør fremtidens læreruddannelse i højere grad være uden ”mål og med” i tillid til den studerendes kompetencer……og det enkelte seminariums sociokulturelle egenart…..måske skal ægget lære hønen for at fremtidens unge kan tilegne sig kunsten at navigere i kaos?

Hvorfor vil vore skolepolitiske ordførere så gerne kontrol ?

Hvorfor tror de mere på hønen (hanen ?) end på æggets potentiale og den faglig – pædagogiske ekspertise, der er at finde i gamle Grundtvigs land – og bag Haslev Seminariums logo ?

 

Han har aldrig levet –

Som klog på det er blevet

Han ej først havde kjær .

                                     Grundtvig

I respekt for min katederplads og varm hilsen til mine nuværende og tidligere studerende/kolleger

 

I gør et knippelgodt job!          

 

 En Sem.- pæd. – lærer for et øjeblik

 

Ellis.

 

  PS: Skulle I efter dette have mere brug for opmundtring...

så undlad ikke at klikke ind på følgende hjemmeside:

         http://www.laerere.dk/                    

 

Rigtig god fornøjelse!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjaaaa, det er vist et spørgsmål om viden - om ægget kan lære hønen?